Pyssymäen uuden latupohjan parantaminen

Ensi viikolla alkaa uusien latupohjien parantaminen Pyssymäellä. Pyssymäen vanhat kisaladut ovat kuitenkin edelleen hiihtäjien käytössä. Uudelle valaistulle ladulle ei enää tulevan viikonlopun jälkeen näille lumille pääse. Aurinkoladulle pääsee edelleen Vinnurvasta tai Eränkävijänmajalta hirvenhiihtolatua pitkin yhdysladulle hiihtämällä. Latu-uran pohjalle ajetaan kestävämpi maa-aines ennen kelirikkoa, jotta tulevaisuudessa latupohjat ovat helpompi kunnostaa.