Lähekkö liikkeelle -hanke

Nivalan kaupungin ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallion Lähekkö liikkeelle -hankeen tavoitteena on tarjota liikuntaneuvontaa ja edistää kansalaisten liikkumista ja kansanterveyttä.

Lähekkö liikkeelle -taustatietoa

Lähekkö liikkeelle? Liikuntaneuvontaa lähetteellä -hanke on käynnistynyt 1.6.2018.

Keskeiset toimet

Liikuntalähete-toimintamallin luominen ja käyttöönotto.
Liikuntaneuvontaa: yleinen ja yksilöllinen.
Liikuntaneuvontapisteen perustaminen.
Liikuntakalenteri/portaali.
Tapahtumia, toimintaa ja tietoiskuja terveysliikunnasta.

Hankkeen tavoitteet

Edistää kansalaisten liikkumista, kansanterveyttä, terveellisiä elämäntapoja ja kaventaa terveyseroja Nivalassa.
Lisätä vähän liikkuvien nivalalaisten fyysistä aktiivisuutta ja toimintakykyä.
Kehittää ja ottaa käyttöön uusi liikuntaneuvontaan ja -palveluihin ohjaamisen toimintamalli.
Kehittää yhteistyötä, paikallisia ja alueellisia hyviä käytäntöjä sekä toimintamalli liikuntaneuvontaan ja -palveluihin ohjaamiseksi liikuntalähete-mallilla

Yhteystiedot

Jarmo Kivioja
liikuntaneuvoja, hanketyöntekijä
puh. 044 4457 428
jarmo.kivioja(at)nivala.fi

Jukka Turunen
hyvinvointijohtaja
puh. 040 3447 371
jukka.turunen(at)nivala.fi

Hanketta hallinnoi Nivalan kaupunki.
Suunniteltu kesto 1.6.2018 – 31.12.2019. Rahoitus varmistuu vuodeksi kerrallaan.