X

Lähekkö liikkeelle -hanke

Lähekkö liikkeelle -hanke on Nivalan kaupungin ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhteinen hanke, jonka tavoitteena on tarjota liikuntaneuvontaa ja edistää kansalaisten liikkumista ja kansanterveyttä.

Lähekkö liikkeelle -taustatietoa

Lähekkö liikkeelle? – Liikuntaneuvontaa lähetteellä Hanke on käynnistynyt 1.6.2018 alkaen.

KESKEISET TOIMET HANKEESSA

  • liikuntalähete -toimintamallin luominen ja käyttöönotto
  • liikuntaneuvontaa (yleinen ja yksilöllinen)
  • liikuntaneuvontapisteen perustaminen
  • liikuntakalenteri/portaali
  • tapahtumia, toimintaa, tietoiskuja terveysliikunnasta Hankkeen tavoitteena on:
  • edistää kansalaisten liikkumista, kansanterveyttä, terveellisiä elämäntapoja sekä kaventaa terveyseroja Nivalassa
  • lisätä vähän liikkuvien nivalalaisten fyysistä aktiivisuutta ja toimintakykyä
  • kehittää ja ottaa käyttöön uusi liikuntaneuvontaan ja -palveluihin ohjaamisen toimintamalli
  • kehittää yhteistyötä, paikallisia ja alueellisia hyviä käytäntöjä sekä toimintamalli liikuntaneuvontaan ja -palveluihin ohjaamiseksi liikuntalähete-mallilla

Yhteystiedot

Jarmo Kivioja
liikuntaneuvoja, hanketyöntekijä)
puh. 044 4457 428
jarmo.kivioja@nivala.fi

Suoma Korhonen
hyvinvointikoordinaattori
puh. 040 344 7317
suoma.korhonen@nivala.fi

Hanketta hallinnoi Nivalan kaupunki. Suunniteltu kesto 1.6.2018-31.12.2019, rahoitus varmistuu vuodeksi kerrallaan.